Przyimki łączące się z celownikiem

Przyimki to części mowy, które znaczenia nabierają dopiero w połączeniu z innym wyrazem (przykładowo „stół” i „na stole”). Przyimki narzucają dookreślanym przez nie wyrazom przypadek. Spora ich grupa łączy się tylko i wyłącznie z celownikiem (der Dativ). Należą do nich przyimki: aus, bei, mit, von, zu, nach, seit, gegenüber. Warto zapamiętać, że od tej reguły nie ma żadnych wyjątków.

Poniższe ćwiczenia polegają na wybraniu z czterech przyimków tego właściwego. Uwaga - tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: Unser Sohn spielt mit seiner Schwester.
1.) Das Buch liegt Tisch.

2.) Ich spreche Bruder.

3.) Ich bin krank und gehe deshalb Arzt.

4.) Du wohnst immer noch Mutter?

5.) Mein Hund sitzt Haus.

6.) Heute ist Montag und ich bin Schule.

7.) Wir gehen zusammen Haus.

8.) Wir wohnen Zentrum.

9.) Das ist das Auto Bruder meiner Mutter.

10.) Ich bin arbeitslos. nächsten Monat werde ich wieder arbeiten.

11.) Wir reden Eltern.

12.) Frühling kommt der Sommer.

13.) Es regnet Tagen.

14.) Wir fahren ganzen Familie in den Zoo.

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Przyimki"