Przymiotniki przeciwstawne (antonimy)

Dzięki antonimom w nieskomplikowany sposób, niemal bez wysiłku, poszerzysz zasób swojego słownictwa. W języku niemieckim zdecydowaną większość przymiotników przeciwstawnych tworzy się przez dodanie przedrostka do przymiotnika wyjściowego, np.: un- (nie-), czasem wykorzystuje się: il-, ir- lub in-. Istnieje też niewielka grupa przymiotników, których antonimy stanowią zupełnie odmienne słowa. Jeśli nauczysz się prawidłowo tworzyć antonimy, pogłębisz swoją wiedzę na temat używania najważniejszych niemieckich przymiotników w zdaniu oraz ich znaczenia.

Do wskazanych w ćwiczeniu przymiotników dobierz odpowiedni antonim. Wybierz prawidłową formę spośród podanych opcji.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: a) groß <> klein, schmutzig <> sauber
1.) neu <> , nass <>

2.) wertvoll <> , nett <>

3.) dunkel <> , ruhig <>

4.) heiß <> , interessant <>

5.) hoch <> , stark <>

6.) schlank <> , sauber <>

7.) warm <> , billig <>

8.) lieb <> , reich <>

9.) schön <> , weich <>

10.) schnell <> , gut <>

11.) klein <> , lang <>

12.) jung <> , intelligent <>

13.) lustig <> , normal <>

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Przymiotniki"