Przymiotniki przeciwstawne (antonimy)

Dzięki antonimom w nieskomplikowany sposób, niemal bez wysiłku, poszerzysz zasób swojego słownictwa. W języku niemieckim zdecydowaną większość przymiotników przeciwstawnych tworzy się przez dodanie przedrostka do przymiotnika wyjściowego, np.: un- (nie-), czasem wykorzystuje się: il-, ir- lub in-. Istnieje też niewielka grupa przymiotników, których antonimy stanowią zupełnie odmienne słowa. Jeśli nauczysz się prawidłowo tworzyć antonimy, pogłębisz swoją wiedzę na temat używania najważniejszych niemieckich przymiotników w zdaniu oraz ich znaczenia.

Do wskazanych w ćwiczeniu przymiotników dobierz odpowiedni antonim. Wybierz prawidłową formę spośród podanych opcji.

Ćwiczenia gramatyczne

Przykład: a) groß <> klein, schmutzig <> sauber
1.) jung <> , intelligent <>

2.) schnell <> , gut <>

3.) klein <> , lang <>

4.) wertvoll <> , nett <>

5.) warm <> , billig <>

6.) dunkel <> , ruhig <>

7.) neu <> , nass <>

8.) heiß <> , interessant <>

9.) hoch <> , stark <>

10.) schlank <> , sauber <>

11.) lieb <> , reich <>

12.) schön <> , weich <>

13.) lustig <> , normal <>

Sprawdź odpowiedzi >>

Wszystkie ćwiczenia: "Przymiotniki"